Wyceny przedsiębiorstw

Certus Capital, wykorzystując wysokie kompetencje oraz bogate doświadczenie osób wchodzących w skład zespołu, oferuje usługę wyceny przedsiębiorstw. Jesteśmy w stanie przygotować estymację wartości zarówno małych, kilkunastoosobowych firm nie posiadających osobowości prawnej, jak i dużych przedsiębiorstw, zatrudniających kilkusetosobowe załogi i notujące przychody liczone w setkach milionów.

Metodologię wyceny każdorazowo dobieramy w zależności od potrzeb Klienta, zaś do najczęściej używanych metod należą:
  • Wycena metodą dochodową,
  • Wycena metodą porównawczą,
  • Wycena metodą majątkową.
W doborze odpowiedniej metody każdorazowo pomagamy Klientowi i przedstawiamy stosowną rekomendację, opierając się na naszej wiedzy i doświadczeniu oraz dostosowując ją m.in. do profilu przedsiębiorstwa, a także celu, któremu ma służyć.

Przygotowane przez nas wyceny zawsze transparentnie i logicznie przedstawiają zastosowaną metodologię oraz przyjęte założenia, w tym te wynikające ze specyfiki wycenianej firmy. Wszystko to robimy po to, aby opracowany dokument był w pełni zrozumiały, przejrzysty i dostosowany do percepcji jego finalnego odbiorcy.

projekt i realizacja: muso.pl