Rynek niepubliczny

Rynek niepubliczny, zwany też rynkiem prywatnym, to część rynku kapitałowego, gdzie oferty nabycia określonych instrumentów finansowych kierowane są do ograniczonej liczby inwestorów (w przypadku Polski – 149). Na rynku tym odbywa się zdecydowanie więcej transakcji dokapitalizowania przedsiębiorstw, niż na rynku giełdowym (publicznym), głównie ze względu na ich prostszą formę prawno-organizacyjną, krótszy czas finalizowania transakcji oraz niższe koszty. Na rynku niepublicznym działają różne grupy inwestorów, o odmiennych preferencjach, a najważniejsze podmioty to:
  • Fundusze private equity
  • Fundusze venture capital
  • Inwestorzy branżowi
  • Inwestorzy indywidualni
Każda z wymienionych grup ma swoją specyfikę, a podmioty w niej się znajdujące mają zróżnicowaną politykę inwestycyjną. Niemniej jednak wszystkich tych inwestorów łączy zainteresowanie ciekawymi i perspektywicznymi przedsięwzięciami biznesowymi. Z racji niedostatku kapitału na polskim rynku, szczególnie przy niesprzyjającej koniunkturze gospodarczej, inwestorzy są często wręcz zarzucani propozycjami inwestycyjnymi. Dlatego też oferty do nich składane muszą z jednej strony być bardzo dopracowane, a z drugiej strony przejrzyście i zrozumiale prezentować dane przedsięwzięcie. Ostatecznie, kluczowe z punktu widzenia szans na pozyskanie kapitału, jest to kto daną propozycję inwestycyjną wysyła.

Tutaj zaznacza się rola Certus Capital, jako firmy która wspiera przygotowanie projektu do dokapitalizowania i bezpośrednio angażuje się w rozmowy z wyselekcjonowanymi grupami inwestorów. Posiadając dostęp do trzycyfrowej liczby funduszy inwestycyjnych z Polski i zagranicy, będąc w bliskich relacjach z ponad setką inwestorów indywidualnych jesteśmy w stanie zdobyć środki finansowe od kilkuset tysięcy złotych do kilkudziesięciu milionów na pojedyncze przedsięwzięcie biznesowe, co potwierdzają zrealizowane przez nas transakcje.

projekt i realizacja: muso.pl