Publikacje

Statystyki rynkowe od 17.03 do 28.03.2014r.30.04.2014
Tomasz Sobczak

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 17 marca 2014 roku do 28 marca 2014 roku.

NCIndex na zamknięciu w dniu 28 marca 2014 r. osiągnął poziom 357,1 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni zyskał na wartości 0,62%. Wartość handlu w omawianym okresie osiągnęła poziom 42 mln zł. W tym czasie NCIndex30 zanotował wzrost o 4,50%. Analizując indeksy rynku regulowanego – MiS80 zyskał 5,33%, mWIG40 wzrósł o 6,65%, a WIG20 zyskał na wartości 3,92%. W tym czasie amerykański DIJA zyskał 1,60%.W ostatnich dwóch tygodniach 166 spółki notowane na rynku NewConnect podrożały, kurs 101 pozostał bez zmian, a 174 spółki potaniały.
Najbardziej podrożały akcje spółek:
·MPL Verbum S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miał wpływ raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Spółki, w którym wykazała ona przychody netto ze sprzedaży w III kwartale na poziomie 2 597 tys. zł oraz zysk netto na poziomie 301 tys. zł.
·Logzact S.A.- na wzrost ceny akcji Spółki miał wpływ opublikowany raport roczny za 2013 rok, w który spółka wykazała wzrost zysku netto z 32 tys. w 2012 roku do 152 tys. w 2013 r.
·Certus Capital S.A.– na wzrost ceny praw akcji Spółki maił wpływ raport bieżący nr 18/2014, w którym Spółka poinformowała o podwyższeniu wkładu przez Emitenta jako komplementariusza wniesionego do spółki zależnej Certus Capital sp. z o.o. – Inwestycje s.k. z kwoty 25 tys. zł do kwoty 1 050 tys. zł.
 
Nazwa Spółki Wzrost (w %)
MPLVERBUM 90%
LOGZACT 72,72%
CERTUS 66,34%
MEDIACAP 64,61%
SELVITA 54,01%
JDB 50%
BLUETAX 50%
LAURENPES 50%
NICOGRAMES 50%
AGROMA 50%
 
 
Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: United S.A., Mostostal Wrocław S.A. oraz Fluid S.A.

Nazwa spółki Obrót ( w tys. zł)
UNITED 10929
MOSTOSTALWRO 3896
FLUID 2366
IZOBLOK 1960
MINOX 1273
SYNEKTIK 900
BRASTER 849
AGROMEP 795
KOPAHAUS 733
SELVITA 694
 
 
Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:
·PSW Capital S.A.- na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
·D&D S.A.- na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
·Doradcy24 S.A.na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje.
 
Nazwa Spółki Spadek (w %)
PSWCAPITA -75%
DXD -57,14%
DORADCY24 -50%
EASTSIDE -50%
IMMOFUND -50%
DEVORAN -50%
SILVACG -46,67%
VCP -41,82%
8FORMULA -40,50%
TILIA -38,54%
 
 

Opublikowano w:
eBiuletyn NewConnect 06/2014 we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.


projekt i realizacja: muso.pl