Publikacje

Statystyki rynkowe od 17.02 do 28.02.2014r.10.03.2014
Tomasz Sobczak


Statystyka rynku NewConnect w okresie od 17 lutego 2014 roku do 28 lutego 2014 roku.

NCIndex na zamknięciu w dniu 28 lutego 2014 r. osiągnął poziom 367,17 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił na wartości 0,74%. Wartość handlu w omawianym okresie osiągnęła poziom 48 mln zł. W tym czasie NCIndex30 zanotował wzrost o 2,28%. Analizując indeksy rynku regulowanego – sWig80 stracił 1,52%, mWIG40 spadł o 0,04%, a WIG20 zanotował wzrost o 1,44%. W tym czasie amerykański DIJA zyskał 1,04%.W ostatnich dwóch tygodniach 147 spółek notowanych na rynku NewConnect podrożało, kurs 93 pozostał bez zmian, a 202 spółki potaniały.
Najbardziej podrożały akcje spółek:
·Go Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miał wpływ opublikowany 14 lutego 2014 r. jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2013 r., w którym Spółka wykazała wzrost zysku netto za cały 2013 r. o 167% w porównaniu do roku poprzedniego;
·Astro S.A.- na wzrost ceny akcji Spółki miał wpływ opublikowany 14 lutego 2014 r. jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2013 r., w którym Spółka wykazała zysk netto za cały 2013 r. na poziomie 101 tys. zł, podczas gdy w roku poprzednim odnotowała stratę netto w wysokości 2.549 tys. zł;
·MVA Green Energy S.A.– na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje.

Nazwa Spółki Wzrost
GOTFI 153,62%
ASTRO 150%
GREENENER 100%
VISION 100%
BPC 100%
WBAY 100%
WEGLOPEX 100%
FINHOUSE 67,05%
FITEN 60,44%
TERRA 52,78%
 

 
Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Minox S.A., Synektik S.A. oraz Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Nazwa spółki Obrót ( w tys. zł)
MINOX 3680
SYNEKTIK 2879
CCS 1885
APSENERGY 1811
VIVID 1733
VEDIA 1386
KOPAHAUS 1385
FARM51 1349
BALTICINV 1346
FLUID 1329
 

 
Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:
·Synkret S.A.- na spadek ceny akcji Spółki miał wpływ opublikowany 14 lutego 2014 r. jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2013 roku, w którym Spółka wykazała stratę netto za rok 2013 w wysokości 203 tys. zł;
·D&D S.A.- na spadek ceny akcji Spółki miał wpływ jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2013 roku, w którym Spółka wykazała stratę netto za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 145 tys. zł;
·Polska Akademia Rachunkowości S.A.- na spadek ceny akcji Spółki miał wpływ raport bieżący, w którym Spółka poinformowała o złożeniu do odpowiedniego sądu wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki.

Nazwa Spółki Spadek (w %)
SYNKRET -60%
DXD -55,56%
PAKADEMIA -52,16%
FUTURIS -50%
UBOATLINE -45%
EONET -40%
MED -37,36%
CERABUD -33,34%
PYLON -33,34%
ASSETUS -31,82%
 

 
Opublikowano w:
eBiuletyn NewConnect 04/2014 we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.


 

projekt i realizacja: muso.pl