Słownik


HASŁO I ZNACZENIE

Kapitał zalążkowy

Ang. seed capital. Kapitał inwestowany w momencie rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa. Jest on przeznaczany na wydatki związane z rozwojem przedsiębiorstwa w początkowym etapie jego istnienia, kiedy ponoszone są nakłady inwestycyjne, a firma nie generuje jeszcze odpowiedniej wysokości przychodów. Kapitał zalążkowy może pochodzić od założycieli przedsiębiorstwa, aniołów biznesu bądź wyspecjalizowanych funduszy, które dodatkowo czasami są wspierane przez organizacje państwowe, takie jak np. PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) lub Krajowy Fundusz Kapitałowy.  

Szukasz inwestora?
 

KATEGORIE
SORTOWANIE ALFABETYCZNE

projekt i realizacja: muso.pl