Słownik


HASŁO I ZNACZENIE

Finansowanie pomostowe

Ang. Bridge Financing. Forma finansowania stosowana przez spółkę przed przeprowadzeniem IPO w celu pozyskania środków finansowych na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Podmiot finansujący (którym najczęściej jest bank inwestycyjny lub inna instytucja finansowa) w trakcie przeprowadzania IPO spółki ma na ogół możliwość zamiany przekazanych środków na akcje. Często bridge financing jest zatem formą przedpłaty na poczet nabycia udziałów spółki, które zostaną wyemitowane w przyszłości. 

Poznaj możliwości dokapitalizowania swojej Firmy
 

KATEGORIE
SORTOWANIE ALFABETYCZNE

projekt i realizacja: muso.pl