Słownik


HASŁO I ZNACZENIE

Faza interwencji

W przypadku obrotu instrumentami finansowymi, dla których istnieją animatorzy rynku, podmioty te są aktywnymi uczestnikami fazy interwencji. Jeśli brak jest animatorów, wówczas aktywnymi uczestnikami fazy interwencji są wszyscy członkowie giełdy. Uczestnicy tej fazy w celu zwiększenia płynności i zmniejszenia nierównowagi istniejącej przy ustalonym kursie mogą dokonywać modyfikacji wcześniej wprowadzonych przez siebie zleceń, lecz przy ustalonym teoretycznym kursie otwarcia.

Zainwestuj
 


KATEGORIE
SORTOWANIE ALFABETYCZNE

projekt i realizacja: muso.pl