Słownik


HASŁO I ZNACZENIE

Back Door Listing

Strategia wprowadzenia akcji spółki do obrotu publicznego, stosowana przez firmy niespełniające wymogów danej giełdy, polegająca na przejęciu przez tą spółkę innego przedsiębiorstwa, którego walory już są notowane na giełdzie.

Przykładem takiego działania może być nabycie udziałów Chongqing Changjiang River Water Transport Co., Ltd przez Southwest Securities Co., Ltd w lutym 2009 r. na giełdzie w Szanghaju. Na polskim rynku podobna operacja miała miejsce w przypadku notowanej na NewConnect spółki Fabryka Diet S.A., która została przejęta przez firmę Osiedle Poniatowskie Sp. z o. o. i zmieniła nazwę na Lokaty Budowlane S.A. Proces odwrotnego przejęcia przebiegał poprzez zwiększenie liczby udziałów w spółce Fabryka Diet (z 40,59% do 52,58% całkowitej liczby udziałów) akcjonariusza, który był również udziałowcem w spółce Osiedle Poniatowskie. Operat szacunkowy określający wartość rynkową spółki Osiedle Poniatowskie na kwotę 11 130 867 zł został przekazany spółce Fabryka Diet i i był on podstawą do ustalenia parametrów emisji akcji skierowanej do udziałowców spółki Osiedle Poniatowskie. 

Pozyskaj kapitał dla swojej Firmy
 


KATEGORIE
SORTOWANIE ALFABETYCZNE

projekt i realizacja: muso.pl