Słownik


HASŁO I ZNACZENIE

Reengineering

Polega na fundamentalnym przemyśleniu od początku oraz radykalnym przeprojektowaniu wszelkich procesów w firmie, co ma za zadanie doprowadzić do diametralnej poprawy osiąganych przez firmę wyników. Zasady reengineeringu zakładają - zastąpienie dotychczasowo funkcjonalnych komórek przez zespoły odpowiedzialne za określony proces biznesowy, zastępowanie prostych zadań pracą wielowymiarową, zmianę roli pracowników w kreatorów rozwiązań, ograniczanie kontroli i zwiększanie autonomii stanowisk w firmie, wynagradzanie pracowników za wyniki, zmianę roli przełożonych oraz struktur hierarchicznych, a także gromadzenie informacji w jednej, ogólnodostępnej bazie danych. Proces realizacji projektu można podzielić na 5 faz - wybór procesów do rekonstrukcji, utworzenie zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie zmian, zrozumienie procesu, rekonstrukcja procesu oraz wdrożenie doskonałego procesu.

Chcesz rozwinąć biznes?

 


KATEGORIE
SORTOWANIE ALFABETYCZNE

projekt i realizacja: muso.pl