Słownik


HASŁO I ZNACZENIE

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych jest to system rachunku kosztów, w którym cał­kowite koszty wytworzenia (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie produkcyj­ne rozliczane kluczem podziałowym) traktuje się jako koszty proporcjonalne względem rozmiarów produkcji. W koszcie pełnym wyceniane są produkty, usługi i wyroby sprzedane oraz zużyte, a także zapasy i świadczenia wewnętrzne.

Szukasz inwestora?
 


KATEGORIE
SORTOWANIE ALFABETYCZNE

projekt i realizacja: muso.pl