Słownik


HASŁO I ZNACZENIE

Rachunek inwestycyjny

Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny służą do ewidencjonowania deponowanych przez klienta papierów wartościowych i środków pieniężnych oraz rozliczania dokonywanych za pośrednictwem biura maklerskiego transakcji i wykonywania innych zleconych przez klienta czynności.

Szukasz kapitału?

 


KATEGORIE
SORTOWANIE ALFABETYCZNE

projekt i realizacja: muso.pl