Słownik


HASŁO I ZNACZENIE

Fundusz otwarty

Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa.

Szukasz kapitału?
 


KATEGORIE
SORTOWANIE ALFABETYCZNE

projekt i realizacja: muso.pl