Słownik


HASŁO I ZNACZENIE

Fundusz obligacji

Nazwa tego funduszu wskazuje, że dominującym składnikiem jego aktywów są obligacje. Najczęściej fundusze obligacji dużą część aktywów lokują też (prócz obligacji) w bonach skarbowych. Jako cel inwestycyjny przyjmują utrzymanie realnej wartości aktywów: Zarządzający funduszem dąży do stopy zwrotu odpowiadającej co najmniej inflacji.

Pozyskaj kapitał z rynku NewConnect 


KATEGORIE
SORTOWANIE ALFABETYCZNE

projekt i realizacja: muso.pl