Słownik


HASŁO I ZNACZENIE

Fundusz mieszany

Ich celem jest zachowanie kapitału. Inwestują w akcje i obligacje. W strukturze portfela, w większości z nich, dominuje następująca proporcja - 60% akcji i 40% obligacji. Są to fundusze stabilniejsze, wahania ich wartości są mniejsze od zmian indeksów giełdowych. W czasie hossy pozostają na ogół w tyle za rynkiem, ale osiągają lepsze wyniki w czasie bessy.

Pozyskaj kapitał od Funduszy PE/VC
 


KATEGORIE
SORTOWANIE ALFABETYCZNE

projekt i realizacja: muso.pl