Słownik


HASŁO I ZNACZENIE

Franchising

Sposób współpracy między samodzielnymi przedsiębiorstwami, z których każde działa na własny rachunek i własne ryzyko. Franczyzobiorca podejmuje się sprzedaży dóbr i usług franczyzodawcy na określonym rynku i zgodnie z ustalonymi warunkami sprzedaży.

Szukasz kapitału?

 


KATEGORIE
SORTOWANIE ALFABETYCZNE

projekt i realizacja: muso.pl