Słownik


HASŁO I ZNACZENIE

Faktoring

Istotą faktoringu jest nabywanie od przedsiębiorców za określoną cenę wierzytelności, przysługujących im w stosunku do dłużników oraz świadczenia dodatkowych usług pod warunkiem, że wierzytelności te nie są przeterminowane.


Szukasz inwestora?


KATEGORIE
SORTOWANIE ALFABETYCZNE

projekt i realizacja: muso.pl