Słownik


HASŁO I ZNACZENIE

FIFO

Z ang. First In, First Out. Jedna z najpopularniejszych metod wyceny zapasów, obok LIFO i średniej ważonej kosztów zapasów. Opiera się na założeniu, że produkty i towary, które pierwsze zostały przyjęte na stan, zostaną sprzedane w pierwszej kolejności. Stosując tę metodę zakłada się więc, że zapasy w magazynie pochodzą z najświeższych dostaw.


Zaletą FIFO jest to, że odzwierciedla najczęściej spotykany w rzeczywistości przypływ towarów oraz typową logikę kupiecką, która mówi, że towar w magazynie powinien być jak najświeższy. Należy jednak pamiętać, że w okresie inflacji FIFO zaniża koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, tym samym zawyżając zyski. Ponieważ zapasy wymieniane będą na nowe po wyższych cenach, ich koszty wykazywane według metody FIFO nie są adekwatne.


KATEGORIE
SORTOWANIE ALFABETYCZNE

projekt i realizacja: muso.pl