Słownik


HASŁO I ZNACZENIE

Efektywna stopa procentowa

Jest to stopa procentowa, która uwzględnia całościowy rzeczywisty przychód z kapitału (przy odsetkach otrzymywanych) lub też całościowy koszt kapitału (przy odsetkach płaconych) przy uwzględnieniu częstości kapitalizacji odsetek.


Efektywną stopę procentową oblicza się według następującego wzoru:

gdzie:
re - efektywna stopa procentowa
R - nominalna stopa procentowa
m - liczba okresów kapitalizacji w roku

Zainwestuj
 KATEGORIE
SORTOWANIE ALFABETYCZNE

projekt i realizacja: muso.pl