Słownik


HASŁO I ZNACZENIE

Convexity


Convexity – Zmiany wartości obligacji na zmianę poziomu stóp procentowych nie mają charakteru liniowego. Stosowanie miary duration do obliczenia tej zmiany nie dają więc dokładnego wyniku. Im większa zmiana stopy procentowej tym różnica pomiędzy otrzymanym wynikiem a rzeczywistą zmianą jest większa. W celu dokładnego obliczenia zmiany wartości obligacji stosujemy dodatkowo miarę convexity, czyli wypukłość obligacji. Oblicza się ją następującym wzorem (dla obligacji płacących odsetki w okresach rocznych):Znając wartość convexity obligacji można obliczyć dokładną zmianę jej wartości w przypadku zmiany poziomu stóp procentowych. Wykorzystujemy do tego następujący wzór:Poznaj możliwości dokapitalizowania swojej Firmy


KATEGORIE
SORTOWANIE ALFABETYCZNE

projekt i realizacja: muso.pl