Publikacje

Raport z debiutu Mega Sonic S.A.21.03.2014
Monika Krudysz

Nazwa spółki:                        Mega Sonic S.A.                  
Rok założenia:                      1994
Strona www:                         www.megasonic.pl                                                           
 
Data debiutu:                         12 marca 2014 roku                          
Sektor:                                    Informatyka                         
Ticker:                                    MGA                      
 
Opis działalności: Spółka działa w obszarze systemów bezpieczeństwa oraz automatycznej identyfikacji danych, która polega na wprowadzaniu danych do urządzeń sterowanych za pomocą mikroprocesora, bez użycia klawiatury, przy wykorzystaniu kodów kreskowych oraz technologii RFID. Ponadto Emitent zajmuje się wdrażaniem m.in. systemów obsługi procesów w magazynach i zasilania produkcji, urządzeń dla handlu i do obsługi sprzedaży czy systemów obsługi inwentaryzacji środków trwałych. Dodatkowo świadczy usługi doradcze i optymalizacyjne w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych oraz procesów logistycznych.
 
Kapitalizacja:                           5 641 072,80 zł
Wielkość oferty:                     210 175,74 zł      
Koszty emisji:                          24 161,20 zł / 11,50% *
Przychody za 2013r.:             7 343 144,72 zł**
Zysk netto za 2013 r.:            31 162,58 zł**
Kapitał własny:                       1 104 726,90 zł***
Cena/Zysk:                               181,02
Cena/Wartość księgowa:     5,11
 
Kurs odniesienia:                   4,77 zł
Kurs otwarcia:                        4,77 zł
Kurs zamknięcia:                   4,40 zł
Wolumen obrotu:                    6 801 szt.
Autoryzowany Doradca:        INVESTcon GROUP S.A.
Animator:                                  DM PKO BP
 
Struktura akcjonariatu:
Akcjonariusz                             % akcji / % głosów na WZ  
Andrzej Gluza                           49,14% / 60,81%
Aneta Długołęcka                    12,48% / 15,44%
Marcin Długołęcki                     1,74% / 1,08%
Free float                                   36,64% / 22,67%
 
*procentowa wielkość oferty
** dane z za okres od 1.01.2013 r. do 30.09.2013 r.
*** dane na dzień 30.09.2013 r.

Opublikowano w:
eBiuletyn NewConnect 05/2014 we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.


projekt i realizacja: muso.pl