Publikacje

Raport z debiutu Hollywood S.A.30.04.2014
Monika Krudysz

Nazwa spółki:                       Hollywood S.A.                                   
Rok założenia:                      2012     
Strona www:                        www.hollywoodsa.eu        
 
Data debiutu:                       18 marca 2014 roku          
Sektor:                                   Usługi inne           
Ticker:                                    HLD       
 
Opis działalności: Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Hollywood. Grupa Kapitałowa posiada strukturę holdingową, w której Emitent prowadzi działalność za pośrednictwem spółek zależnych. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w różnych obszarach pralnictwa. Grupa Kapitałowa posiada wiele autorskich rozwiązań technicznych m.in. zintegrowany system odzysku energii cieplnej z urządzeń do podgrzewu wody technologicznej, system recyrkulacji wody technologicznej czy system odzysku ciepła z wody popralniczej.              
 
Kapitalizacja:                         31 000 000,00 zł
Wielkość oferty:                    800 000,00 zł
Koszty emisji:                        121 185,72 zł / 15,15%*
Przychody za 2013 r.:          16 344 904,76 zł
Zysk netto za 2013 r.:           114 092,06 zł
Kapitał własny:                      31 358 520,55 zł
Cena/Zysk:                              271,71
Cena/Wartość księgowa:    0,99
 
Kurs odniesienia:                 1,00 zł
Kurs otwarcia:                       -
Kurs zamknięcia:                 1,00 zł
Wolumen obrotu:                  0 szt.
Autoryzowany Doradca:     Corvus Corporate Finance sp. z o. o.
Animator:                                DM BOŚ S.A.        
 
Struktura akcjonariatu:
Akcjonariusz                                         % akcji / % głosów na WZ  
Adam i Renata Konieczkowscy         83,87% / 89,69%
Free float                                               16,13% / 10,31%
 
*procentowa wielkość oferty

Opublikowano w:
eBiuletyn NewConnect 06/2014 we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.


projekt i realizacja: muso.pl