Publikacje

Raport z debiutu 2intellect.com S.A.21.03.2014
Monika Krudysz

Nazwa spółki:                       2Intellect.com S.A.                                            
Rok założenia:                      2011     
Strona www:                        www.2intellect.com          
 
Data debiutu:                        13 marca 2014 roku          
Sektor:                                    Informatyka         
Ticker:                                     2IT                         
 
Opis działalności: Emitent tworzy i dostarcza technologie informatyczne dla klientów biznesowych, które wspomagają procesy decyzyjne na każdym etapie zarządzania w przedsiębiorstwie. Spółka posiada własne autorskie oprogramowanie Business Intelligence IINTELLECT BI. Program ten generuje raporty oraz oblicza wskaźniki w obszarach: sprzedażowym, kosztowym, procesowym czy produkcyjnym, które dostarczają informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Ponadto Emitent świadczy  usługi konsultacyjne, programistyczne i wdrożeniowe.
 
Kapitalizacja:                           1 980 000,00 zł
Wielkość oferty:                      600 000,00 zł
Koszty emisji:                          85 000,00 zł / 14,17%*
Przychody za 2013 r.:            1 742 180,00 zł
Zysk netto za 2013 r.:            239 362,82 zł
Kapitał własny:                       1 511 820,03 zł
Cena/Zysk:                               8,27
Cena/Wartość księgowa:    1,31
 
Kurs odniesienia:                  0,60 zł
Kurs otwarcia:                       0,87 zł 
Kurs zamknięcia:                  0,90 zł
Wolumen obrotu:                  273 696 szt.
Autoryzowany Doradca:      INVESTcon GROUP S.A.
Animator:                                DM BDM S.A.              
 
Struktura akcjonariatu:
Akcjonariusz                            % akcji / % głosów na WZ  
PC Guard S.A.                          27,27% / 27,27%
CS Finanse Sp. z o. o.               7,27% / 7,27%
Karol Kurzawski                        7,27% / 7,27%
Beata Grześkowiak                12,73% / 12,73%
Dariusz Grześkowiak               5,68% / 5,68%
Mariusz Bławat                          5,68% / 5,68%
Free float                                   34,09% / 34,09%
 
*procentowa wielkość oferty

Opublikowano w:
eBiuletyn NewConnect 05/2014 we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.


projekt i realizacja: muso.pl