Certus blogPierwsze półrocze już za nami. Warto zatem przyjrzeć się europejskim rynkom alternatywnym oraz sprawdzić,
jak nasz rodzimy NewConnect wypada na ich tle.
Wykres 1. Liczba notowanych spółek na europejskich alternatywnych rynkach (stan na 30.06.2013 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze stron internetowych operatorów poszczególnych ASO

Pod względem ilości spółek nieustannie liderem pozostaje AIM z ponad tysiącem notowanych podmiotów. NewConnect z 446 spółkami (na dzień 30 czerwca 2013 r.) powoli pnie się do góry i goni londyńskiego lidera, zajmując drugą pozycję. Obecnie na austriackim Dritter Markt notowane
są jedynie 4 spółki. Do tej pory największą liczbę spółek na tym rynku – bo aż 5 – odnotowano w 2010 roku. Wiener Boerse oprócz podstawowych regulacji oraz podziału rynku na rynek regulowany
i alternatywny, wprowadziła w 2002 roku jego podział na segmenty – prime market, standard market i mid market. Spółki, aby zostać przypisane do danego segmentu, muszą spełniać bardziej restrykcyjne wymogi i dodatkowe standardy. Z tego powodu spółki z Dritter Markt, tak jak podmioty z ich głównego parkietu, są rzetelnie i regularnie kontrolowane w zakresie obowiązków informacyjnych. Rynki alternatywne charakteryzują się bardziej liberalnymi zasadami dopuszczania spółek do obrotu oraz regulacjami w zakresie informacyjnym, jednak austriacki rynek alternatywny jest przykładem znacznego ograniczenia tej liberalizacji. Ponadto obowiązki informacyjne są bardzo zbliżone do tych na rynku regulowanym.  Różni je jedynie termin publikacji raportów okresowych. To tłumaczy, dlaczego tak niewiele spółek jest notowanych na tym rynku.
Podczas pierwszego półrocza na wiodącym rynku zadebiutowały 34 spółki. NewConnect ponownie plasuje się na drugim miejscu z 28 nowymi podmiotami. Ponadto w lipcu 2013 roku na londyński rynek  zostało wprowadzonych 15 spółek. Jest to największa liczba nowych podmiotów debiutujących
w okresie miesiąca od 5 lat. Jednak i tak jest to niewielka suma w porównaniu do 69 debiutujących na tym rynku podmiotów w marcu 2005 roku. W lipcu 2013 r. na NewConnect weszły tylko 2 spółki. Pozostałe rynki i w tym przypadku ustępują znacząco miejsca liderom. Grecki EN.A oraz  austriacki Dritter Markt nie dopuściły żadnej spółki na swój parkiet w tym okresie.

Wykres 2. Liczba debiutów w I półroczu 2013 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze stron internetowych operatorów poszczególnych ASO

Mimo dużej liczby spółek i debiutów na naszym rynku wartość obrotu akcjami była znikoma
w porównaniu do AIM, na którym ich wartość jest ponad 150 razy większa. Drugie miejsce należy do First North z wartością obrotów w wysokości 1 297,86 mln euro w pierwszym półroczu. W tym przypadku NewConnect (97,32 mln euro) znajduje się na 8. miejscu obok włoskiego AIM (43,20 mln euro) i francusko-brytyjskiego Free Market (12,48 mln euro). Najwięcej obrotów odnotowuje oczywiście AIM w Londynie (16 748,03 mln euro).

Wykres 3. Wartość obrotu akcjami w I półroczu 2013 roku w mln euro*.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze stron internetowych operatorów poszczególnych ASO
* Brytyjski funt (GBP) i norweska korona (NOK) zostały przeliczone na euro za pomocą kursu średniego z I półrocza 2013 roku.
1 GBP  = 1,17 EUR
1 NOK = 0,13 EUR
**  Dane od stycznia do lipca 2013 roku.Wartość kapitalizacji w danym półroczu spadła do ośmiu z jedenastu rynków alternatywnych. Niemiecki Entry Standard odnotował największy spadek (-14,85%). Za nim z prawie 12-procentowym spadkiem znalazł się NewConnect. Wzrost kapitalizacji aż o 45,11% wystąpił na włoskim AIM oraz na francusko-belgijskim Free Market w wysokości 24,88%. Nieznaczny wzrost zanotowały Alternext (1,44%) oraz grecki EN.A (6,51%).

Wykres 4. Zmiany kapitalizacji spółek na poszczególnych parkietach giełdowych w I półroczu 2013 roku (w euro)*.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących ze stron internetowych operatorów poszczególnych ASO.
*Brytyjski funt (GBP) i norweska korona (NOK) zostały przeliczone na euro za pomocą kursu średniego z I półrocza 2013 roku.
1 GBP  = 1,17 EUR
1 NOK = 0,13 EURPolski ASO pod względem liczby spółek i debiutów być może już niedługo zacznie konkurować
z  londyńskim liderem. Jeszcze na początku  2010 NewConnect zajmował 3. miejsce za zachodnioeuropejskim Alternext. Pod koniec  2010 roku liczba spółek na naszym rynku była o 14 wyższa od spółek na Alternext. Obecnie mimo liczby spółek większej o ponad 250 kapitalizacja naszego rynku jest o  ok. 4 mld euro mniejsza.
Na londyńskim AIM wartość obrotu akcjami nie dziwi. Spośród 50 spółek z najwyższą kapitalizacją ostatni podmiot posiada powyżej 250 mln euro kapitalizacji, a 5 spółek posiada ponad 1 mld euro kapitalizacji. Mała wartość obrotu na naszym rynku wynika przede wszystkim z dużej ilości małych spółek z niewielką kapitalizacją oraz często niską płynnością ich instrumentów i brakiem  przejrzystości na rynku. Na polskim ASO tylko jedna spółka ma obecnie kapitalizację powyżej 250 mln euro (PCZ S.A.), kolejna posiada około 200 mln euro (Termorex S.A.). Pozostałe podmioty odnotowują kapitalizację poniżej 100 mln euro.

W przypadku obrotów na naszym rodzimym rynku w pierwszym półroczu 2013 roku jedynie dwie spółki odnotowały ich wartość powyżej 0,5 mln euro. Są to ZWG S.A. (4,56 mln euro) oraz Precious Metals InvestmentsS.A. (2,17 mln euro). Wartość obrotów akcjami spada od trzech lat.
Na londyńskim AIM aż 324 podmioty odnotowały wartość obrotu akcjami powyżej wartości 0,5 mln euro.Na podstawie powyższych danych łatwo można stwierdzić,  że ilość spółek nie stanowi odpowiedniego kryterium kwalifikującego – jakby się mogło wydawać obecnie NewConnect  na drugim miejscu -  do określonej pozycji wśród europejskich rynków alternatywnych. Zbyt niskie obroty i kapitalizacja NewConnect w zupełności wyklucza go jako kandydata na drugą pozycję tużza brytyjskim AIM.  Mimo wszystko polski rynek wciąż walczy o silną pozycję goniąc First North oraz wyprzedzając Oslo Axess pod względem kapitalizacji. W kwestii wartości obrotu akcjami – przed NewConnect jeszcze długa droga.

Wszystkie dane pochodzą z stron internetowych poszczególnych operatorów ASO:
AIM: http://www.londonstockexchange.com/companies-and-advisors/aim/aim/aim.htm
NewConnect: http://www.newconnect.pl/
Alternext, Free Market: https://europeanequities.nyx.com/
Entry Standard: http://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/en/kir/dbg_nav/home
First North: http://www.nasdaqomxnordic.com
Oslo Axess: http://www.oslobors.no/ob_eng/
AIM Italia: http://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.en.htm
ESM: http://www.ise.ie
EN.A: http://www.athex.gr/ena/?lid=en
Dritter Markt: http://en.wienerborse.at

projekt i realizacja: muso.pl