Certus blog


Makroperspektywy
10.03.2011
Adrian Horoszczak

   Sytuacja gospodarcza danego kraju odzwierciedlana jest poprzez kilka najważniejszych wskaźników makroekonomicznych takich jak dynamika Produktu Krajowego Brutto, wskaźnik inflacji, stopa bezrobocia oraz wzrost realnych wynagrodzeń brutto. Wraz ze zbliżającym się końcem pierwszego kwartału dostępnych jest coraz więcej danych dlatego warto pokrótce przeanalizować jak w pierwszym „pokryzysowym” roku radziła sobie polska gospodarka, pod kątem części z nich.

    Według opublikowanych przed kilkoma dniami danych Głównego Urzędy Statystycznego wzrost wskaźnika PKB w ostatnim kwartale 2010 roku wyniósł 4,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego co stanowi imponujący wynik biorąc pod uwagę fakt, iż dużo krajów o dojrzałych gospodarkach wciąż podejmuje kroki aby uniknąć recesji. Według Ministerstwa Gospodarki dynamika wzrostu gospodarczego Polski wciąż pozostaje jedną z najwyższych w Europie. Co więcej prognozuje się utrzymanie tego wskaźnika na poziomie niewiele niższym niż obecny w tym roku oraz ponad 3% w latach 2012 oraz 2013.

    O ile dynamika PKB napawa optymizmem, o tyle dane dotyczące wzrostu wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych (potocznie zwanego inflacją) nie są już tak atrakcyjne. GUS szacuje, że wzrost cen osiągnął w 2010 roku poziom 2,6%, czyli był wyższy od poziomu założonego w ustawie budżetowej o 1,6 pkt. proc. Co więcej, według ostatnich prognoz Narodowego Banku Polskiego, w całym horyzoncie projekcji inflacja znajdować się będzie powyżej celu inflacyjnego NBP, czyli 3,2% w tym roku oraz nieco ponad 3% w latach następnych.

    Podsumowując można stwierdzić, iż 2010 rok był bardzo korzystny biorąc pod uwagę kształtowanie się wskaźników zarówno PKB jak i w części inflacji szczególnie ze względu na to, o czy wspomniano już wcześniej, że niewiele krajów wyszło z tzw. kryzysu tak obronną ręką. Ponadto prognozy dotyczące gospodarki polskiej maja silne podstawy w wieloletnich planach rządowych, o strategicznym znaczeniu dla przyszłości kraju. Nie sposób również nie wspomnieć o szansach jakie daje organizacja mistrzostw Europy w piłce nożnej, lecz to już temat na osobną analizę…

projekt i realizacja: muso.pl