Fuzje i przejęcia

W ramach konsorcjów organizowanych z uznanymi kancelariami prawnymi, oferujemy kompleksową obsługę transakcji fuzji i przejęć (M&A), w zakres której wchodzi m.in.:
  • Doradztwo w procesach kupna całych przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części,
  • Doradztwo przy połączeniach i akwizycjach,
  • Usługi doradcze przy sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części,
  • Obsługa transakcji wykupu lewarowanego długiem (LBO) oraz wykupu menedżerskiego (MBO, MBI),
  • Obsługa w zakresie prawa antymonopolowego.
W zakresie przejęć i połączeń zapewniamy Klientom pełną obsługę prawno-finansową transakcji M&A, a także wspomagamy Klienta w dopełnieniu wszelkich wymagań prawnych związanych z tego rodzaju procesami. Korzystając ze wsparcia Partnerów, reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym w prowadzonych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nasz zespół dokonuje także identyfikacji odpowiednich do przejęcia podmiotów, ocenia je pod względem sytuacji prawno–finansowej oraz sporządza ich wycenę opartą o fundamentalną wartość przedsiębiorstwa. Oferujemy także kompleksowe usługi jako reprezentant strony sprzedającej, a także gwarantujemy wsparcie przy transakcjach wykupu lewarowanego długiem (Leveraged Buy Out) oraz wykupu menedżerskiego (Management Buy Out, Management Buy In).


projekt i realizacja: muso.pl