Dotacja UE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Tytuł projektu: "Zakup usług doradczych dla Certus Capital sp. z o. o. w celu pozyskania inwestorów zewnętrznych";

Nr projektu: WND-POIG.03.03.02-00-220/11;

Kwota przyznanego dofinansowania: 67 745,00 PLN;

Beneficjent: Certus Capital Sp. z o.o.

Osoba do kontaktów:
Tomasz Maślanka
tel. 71 780 92 80
e-mail: info@certuscapital.pl


Status umowy: Przyznane dofinansowanie, projekt skierowany do realizacji;

Projekt jest współfinansowany ze środków:
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013;
Oś priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji;
Działanie 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP;
Poddziałanie 3.3.2: Wsparcie dla MSP;


Przydatne linki:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
europa.eu

 

   

            


      


 

projekt i realizacja: muso.pl