Certus blog


Sukces branży IT
17.12.2010
Adrian Horoszczak

   Dziś mija połowa grudnia, zatem pokusiliśmy się o wstępne podsumowanie 2010 roku na tzw. „małej giełdzie”.
 

   Obecny rok był niewątpliwie bardzo owocny pod względem ilości debiutów na rynku NewConnect. Od początku 2010 roku na polskim rynku alternatywnym pojawiło się ponad 70 spółek. Na bazie własnych obserwacji możemy stwierdzić, iż jednych z kluczowych powodów tak dużego zainteresowania pozyskaniem kapitału od inwestorów operujących na rynku NewConnect jest wysoka skuteczność tego typu rozwiązania. 
 

   Najwięcej debiutów można było zaobserwować w sektorze usług innych, jednak nie ilość spółek z danej branży jest tym co zwraca uwagę inwestora, a jej atrakcyjność, mierzona często możliwą do osiągnięcia stopą zwrotu. Pod tym względem warto zwrócić uwagę przede wszystkich na sektor informatyczny, który mimo zaledwie kilku debiutów, może się poszczycić najwyższą osiągniętą medianą stopy zwrotu w wysokości przeszło 150%! Nic więc dziwnego, iż spółki świadczące tego typu usługi cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów nie tylko indywidualnych, ale także instytucji finansowych.
 

   Świadczy o tym chociażby fakt oferty prywatnej Korbank S.A., dolnośląskiego  dostawcy internetowego, operującego w branży „Informatyka i Telekomunikacja”, w której to ofercie popyt wśród inwestorów trzykrotnie przekroczył liczbę oferowanych akcji! Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się również Sare S.A., która niebawem rozpocznie swoją ofertę prywatną. 
 

   Niech to będzie bodźcem dla przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać kapitał, by rozwijać swój biznes, a mają jeszcze wątpliwości odnośnie perspektyw, jakie daje debiut na rynku NewConnect.

projekt i realizacja: muso.pl